marți, 4 august 2020

Curriculum Vitae


 

Energetician de profesie, cu experiență de peste patru decenii în cercetare sau structuri organizatorice din industria energiei electrice și termice sau a echipamentelor energetice.

 

Experiența profesională

  •         2015 - 2016: General Electric România - Director Departament Mediu si Director Vânzări
  •          2011 - 2015: Alstom Infrastructure România - Director Departament Mediu si Director Vânzări
  •         2005 - 2011: Alstom Power România - Director Vânzări  România, Bulgaria, Moldova și Macedonia  
  •          2000 - 2005: Termoelectrica și ELCEN - Șef serviciu cooperare internațională și Director Programe 
  •          1996 - 2000: Compania Națională de Electricitate (CONEL) - Șef serviciu cooperare internațională
  •          1992 - 1996: Regia Autonomă de Electricitate (RENEL) - Șef serviciu tarifare energie electrică și termică
  •          1983-1992: Inspector principal de specialitate – Ministerul Energiei Electrice -Serviciul Surse Noi și Refolosibile de Energie
  •          1974-1983: Cercetător științific - Institutul de Cercetari și Modernizări Energetice (ICEMENERG) – Laboratorul de Surse Noi de Energie

 

Educație și formare:

Studii: Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București – specialitatea centrale nucleare-electrice (absolvire 1974)

Cursuri postuniversitare și numeroase specializări în străinătate.

Liceul “B.P. Hașdeu“ Buzău (1964-1969)

 

Experiență internațională:

Membru in Comitetul de Studii tarifare (1993-1996) si Cooperare internațională (1996-2000) în cadrul Uniunii Internaționale a Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică (UNIPEDE), Membru în Comitetul Politici Energetice (2000-2005) al Uniunii Industriilor de Electricitate (EURELECTRIC).

Membru în Comitetul Director al UNIPEDE și EURELECTRIC (1997-2000).

Secretar al Comitetului Membru Român pentru UNIPEDE și EURELECTRIC (1992-2001).

Membru în International Steering Committee al “World Renewable Energy Congress” (1998-2005).

 

Activitatea științifică:

Autor sau coautor a 42 de cărți sau sinteze documentare publicate în Editura Tehnică, Editura Academiei sau INID. Peste 140 de articole publicate în reviste de specialitate sau prezentate la conferințe și congrese interne și internaționale. Autor a două brevete de invenție.

sâmbătă, 1 august 2020

Lista publicațiilor științifice

LISTA PUBLICAȚIILOR


I. CĂRȚI PUBLICATE ÎN ȚARĂ

1.M. Pop, Dumitru Manea, E.Ursu, Contributie la volumul "Energia in urmatoarele trei decenii" cu lucrarea :"Asupra necesitatii si cailor de conservare a energiei in industriile energofage din Romania", Ed.Academiei, Bucuresti,l979

2.Dumitru Manea, Pompa de caldura-o solutie de conservare a energiei, Ed.Tehnica, Bucuresti, 1981

3.V. Ganescu, Dumitru Manea,s.a., Contributie la volumul "Perspectivele energiei solare" cu lucrarea:"Utilizarea energiei solare la o ferma zootehnica din Romania", Ed.Academiei, Bucuresti,1982

4.Dumitru Manea, Carbunele, materie prima si combustibil,INID, Bucuresti, 1983

5.Dumitru Manea, Mijloace de reducere si optimizare a consumurilor de energie in agricultur`, INID, Bucuresti,1983

6.Dumitru Manea,Controlul calitatii produselor,INID,Bucuresti,1983

7.Al. Forje,Dumitru Manea,Indreptar pentru utilizarea compresoarelor,Vol.I-II, OIDE, Bucuresti,1983

8.Dumitru Manea,Microprocesoarele si aplicatiile lor,INID,Bucuresti,1984

9.Dumitru Manea,Valorificarea materialelor recuperabile,INID,Bucuresti,1984

10.Gh. Cosma,Dumitru Manea,Tehnici unitare de masura si control, INID, Bucuresti, l985

11.Dumitru Manea,Celule si sisteme mixte si flexibile de fabricatie, INID, Bucuresti,1985

12.Dumitru Manea,Tendinte moderne in reducerea consumului de energie.Surse energetice regenerabile,INID,Bucuresti,1985

13.Dumitru Manea,Conservarea energiei in activitatile economice, INID, Bucuresti, 1986

14.Dumitru Manea,Prognoze tehnico-stiintifice privind solutionarea problemelor de combustibili si energie pina in anul 2000 si perspective viitoare,INID,Bucuresti,1986

15.Dumitru Manea,Tehnologii de valorificare a resurselor secundare de materii prime si materiale, INID,Bucuresti,1986

16.Dumitru Manea,Prezent si perspective in dezvoltarea energeticii nucleare, INID, Bucuresti,1987

l7.Dumitru Manea,Revolutia declansata de microelectronica,INID,Bucuresti,1987

18.Dumitru Manea,Contributie la volumul "Energ-3" cu lucrarea:"Scurte informatii tehnico-stiintifice in domeniul surselor noi si refolosibile de energie",Ed.Tehnica, Bucuresti, l987

19.Dumitru Manea,Luminita Manea,Instalatii cu compresie mecanica de vapori,"Energ-4", Ed. Tehnica, Bucuresti,1987

20.Dumitru Manea,Contributie la volumul "Energ-4" cu lucrarea:"Scurte informatii tehnico-stiintifice",Ed.Tehnica,Bucuresti,l987

21.Dumitru Manea,Izolarea termica si acustica a spatiilor productive,INID,Bucuresti, 1988

22.Al. Forje,Dumitru Manea,Luminita Manea,s.a.,Aspecte ale politicii energetice vizind tehnologia constructilor de masini pe plan mondial,IDCM-E nr.10-15, OIDICM, Bucuresti,1988

23.Dumitru Manea,Metode si tehnici de control si evaluare a calitatii produselor industriale, INID, Bucuresti,l988

24.Dumitru Manea,Tehnologiile si materialele viitorului,INID,Bucuresti,1988

25.Dumitru Manea,Situatia actuala si de perspectiva a surselor noi si reinnoibile de energie-Colocviul international CEE-ONU,"Energ-5",Ed.Tehnica,Bucuresti,1988

26.Dumitru Manea,Contributie la volumul "Energ-6" cu lucrarea:"Scurte informatii tehnico-stiintifice", Ed.Tehnica,Bucuresti,1988

27.Dumitru Manea,Luminita Manea,Arderea pacurii cu continut ridicat de sulf si viscozitate marita, INID,Bucuresti,1989

28.Dumitru Manea,Aplicatii industriale ale laserului,INID,Bucuresti,1989

29.Dumitru Manea,Contributie la volumul "Energ-7" cu lucrarea:"Scurte informatii tehnice" , Ed.Tehnica,Bucuresti,1989

30.Dumitru Manea,Conservarea energiei in industrie,INID,Bucuresti,1989

31.Dumitru Manea,Utilaje energetice pentru combustibili solizi inferiori,INID, Bucuresti,1989

32.Dumitru Manea,Controlul nedistructiv al materialelor si produselor,INID, Bucuresti,1989

33.Dumitru Manea, Luminita Manea, Aplicatii ale compresiei mecanice de vapori in industria chimica,"Energ-8", Ed. Tehnica, Bucuresti, l989

34.Dumitru Manea,Contributie la volumul "Energ-8" cu lucrarea: "Scurte informatii-Energetica nucleara", Ed.Tehnica, Bucuresti,1989

35.Dumitru Manea,Hidrogenul-vector energetic al vitorului,INID,Bucuresti,1990 

36.Dumitru Manea,Organizarea teritoriului unitatilor agricole si independenta energetica a comunelor, INID,Bucuresti,1990

37.Dumitru Manea,Conservarea energiei si utilizarea surselor regenerabile in industriile agroalimentare,INID,Bucuresti,1991

38.Dumitru Manea,Tehnologii rentabile pentru obtinerea de aer si ape curate, INID, Bucuresti,1991

39.Dumitru Manea,Managementul utilizarii energiei in industrie, INID, Bucuresti, 1991

40.Dumitru Manea,Sanse ale surselor noi de energie in competitia cu combustibilii clasici, INID, Bucuresti,1991

41.Dumitru Manea,Noi cicluri pentru centrale clasice de producere a energiei electrice si termice, INID, Bucuresti,1991

42.Dumitru Manea, Contributie la volumul "Energ-12" cu lucrarea: "Ce este UNIPEDE", Ed.Tehnica, Bucuresti,1996

43.Mircea Malita, Dumitru Manea,s.a.”Romania 2020,Academia Romana,Editura Conspress, 1998

II.BREVETE DE INVENTIE

1."Schimbator de caldura"-Brevet Romania nr.64894/16.05.1977, Titular IRC-Brasov

2."Vana de inversare cu mai multe cai"-Brevet Romania nr.64867/17.05.1977, Titular ICEMENERG

III. ARTICOLE PUBLICATE IN TARA         

1.Fl. Alexe,Dumitru Manea,s.a.,Studiu de optimizare a gradului mediu de reactiune si a cifrei de calitate pentru corpurile de inalta presiune ale turbinelor din CNE cu abur saturat,Energetica,Vol.XXII,nr.4,1974,p.141-147

2.Dumitru Manea,Analiza posibilitatilor de folosire a unui reactor nuclear pentru termoficarea urbana in conditiile tarii noastre,Sesiunea stiintifica:"Ridicarea economicitatii functionarii sistemului energetic",IPB,Vol.II,IV-14,Bucuresti,29-30 noiembrie 1975,p.265-270

3.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Consideratii asupra dependentei dintre multiplul de circulatie si putere in constructia de generatoare de abur pentru CNE,Sesiunea  stiintifica:"Ridicarea economicitatii functionarii sistemului energetic",IPB,Vol.II,IV-9, Bucuresti, 29-30 noiembrie 1975,p.237-242

4.Fl. Alexe,Dumitru Manea,Studiu de optimizare a temperaturii apei de alimentare la ciclurile CNE cu abur saturat,Sesiunea stiintifica:"Ridicarea economicitatii functionarii sistemului energetic",IPB,Vol.II,IV-10,Bucuresti,29-30 noiembrie 1975, p.243-246

5.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Influente reciproce intre parametrii geometrici si termohidraulici ai generatoarelor de abur din CNE,Sesiunea stiintifica:"Ridicarea economicitatii functionarii sistemului energetic",IPB,Vol.II,IV-11,Bucuresti,29-30 noiembrie 1975,p.247-252

6.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Evaluarea probabilistica a duratei de viata de proiect la generatoarele de abur din CNE in cazul anumitor regimuri tranzitorii,Energetica,Vol.XXIV, nr.7,l976,p.225-229

7.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Pompa de caldura aer-aer;solutie economica pentru incalzirea electrica a locuintelor,Energetica,Vol.XXIV,nr.8,1976,p.269-273

8.Fl. Alexe,Dumitru Manea,s.a.,Studii de optimizare a presiunii de separare mecanica externa si supraincalzire intermediara la ciclurile CNE cu abur saturat,Energetica,Vol.XXIV, nr.8,1 976, p.274-280

9.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Multiplul de circulatie,un criteriu important pentru proiectarea generatoarelor de abur verticale din centralele nuclearoelectrice,Energetica, Vol.XXIV, nr.9,1976, p.356-361

10.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Metoda si cod de calcul pentru determinarea influentei regimurilor tranzitorii asupra duratei de viata a generatoarelor de abur din CNE, Energetica, Vol.XXIV, nr.10, 1976, p.356-361

11.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Aspecte constructive si functionale ale pompei de caldura aer-aer pentru incalzirea si climatizarea incaperilor,A X-a Conferinta de instalatii, Sinaia, Vol.IV, oct.l976, p.192-199

12.Fl. Alexe,Dumitru Manea,Reducerea pierderilor prin soc la turbinele energetice cu abur si gaze cu reactiune redusa,Energetica,Vol.XXV,nr.3-4,1977,p.81-86

13.Dumitru Manea,Posibilitati de utilizare a unor parti componente ale turbinei FIC-330 la realizarea unei turbine cu abur saturat pentru CNE,Energetica,Vol.XXV,nr.7,1977, p.228-232

14.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Analiza tehnico-economica pentru alegerea parametrilor termohidraulici ai unui generator de abur cu strabatere fortata pentru CNE, Energetica, Vol.XXV, nr.9,1977,p.311-316

15.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Influenta pornirilor sistemului nuclear de producere a aburului asupra duratei de viata a generatoarelor de abur din CNE,Energetica, Vol.XXV, nr.10, 1977,p.363-367

16.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Energetica in urmatoarele trei decenii,Revista Economica, nr.8, feb.1978,p.22-23

17.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Evaluarea probabilistica a efectului pulsatiilor de temperatura cu amplitudini mici si frecventa mare asupra duratei de viata a colectoarelor cazanelor de abur, Energetica, Vol.XXVI,nr.3,1978,p.101-104

18.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Studiu comparativ al influentei regimurilor cvasistationare si de soc asupra duratei de viata a generatoarelor de abur din centralele nucleare electrice, Energetica, Vol.XXVI, nr.4,1978,p.157-162

19.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Sedinta de lucru a Colectivului de prognoza al Academiei RSR cu tema:"Energia in urmatoarele trei decenii",Energetica,Vol.XXVI,nr.5-6,1978, p.186-188

20.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Efectul regimurilior de suflare asupra duratei de viata a colectoarelor zonei de medie radiatie la cazanele P-55, Energetica, Vol.XXVII, nr.3,  1979, p.105-112

21.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Pompa de caldura aer-aer,Stiinta si Tehnica,nr.1,1980,p.29-31

22.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Instalatie solara cu circuit dublu pentru poducerea apei calde menajere de la ferma "baby-beef" Barcanesti-Prahova, Energetica, Vol.XXVIII, nr.4, 1980, p.178-180

23.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Posibilitati de implementare a unei pompe de caldura in sistemul de incalzire al unei case solare,Energetica,Vol.XXVIII,nr.5-6,1980,p.208-213

24.V. Ganescu,Dumitru Manea,s.a.,Utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde de consum la o ferma zootehnica,"Aplicatii ale surselor noi de energie in capitala", Bucuresti, 11 iulie 1980,1.10.,p.22-23

25.C. Motoiu,Dumitru Manea,s.a.,Posibilitati si perspective de utilizare a caldurii evacuate din condensatoarelke turbinelor din centralele termoelectrice din RSR, Energetica, Vol.XXIX,nr.6-7, 1981,p.257-263

26.Dumitru Manea,Valorificarea caldurii evacuate de la racirea transformatoarelor electrice si a compensatoarelor sincrone pentru incalzirea cladirilor cu ajutorul pompelor de caldura,A XV-a Conferinta de instalatii,Sinaia,noiembrie 1981,Vol.II,p.431-443

27.Dumitru Manea,E.Ursu,Pompe de caldura utilizand energia solara,Stiinta si Tehnica, nr.11, 1981,p.31

28.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Criterii privind dimensionarea energetica a ansamblului fenomenelor fizice intr-un proces tehnologic industrial, Energetica, Vol.XXXIV, nr.8,  aug.1986, p.237-242

29.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Criterii pentru optimizarea consumului de energie la elaborarea otelului in cuptoare electrice pentru constructia de masini,Constructia de masini, Vol.XXXIX, nr.6,iun.1987,p.327-335

30.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Analiza criteriala a solutiilor utilizabile la introducerea standurilor de rodaj si incercare a motoarelor diesel cu recuperarea energiei de franare, Energetica, Vol.XXXV, nr.10, oct.1987,p.442-447

31.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Criterii de oportunitate privind introducerea standurilor de incercare si rodaj pentru motoare diesel,cu recuperarea energiei de franare, Constructia de Masini, Vol.XXXIX,nr.11,nov.1987,p.562-569

32.Dumitru Manea, s.a., Situatia actuala si de perspectiva a surselor noi si reinnoibile de energie-Colocviul international CEE-ONU, Energetica,Vol.XXXV,nr.12,dec.1987,p.563-567

33.Al. Forje,Dumitru Manea,Luminita Manea,s.a.,Asupra unui concept de sinteza,energetic si chimic la producerea industriala a oxigenului in constructia de masini, Energetica, Vol.XXXIX, nr.9-B,mai-iunie 1991,p.112-121

34.Dumitru Manea,Manifestari tehnico-stiintifice programate in anul 1992, Energetica,   Vol.XL, nr.2-B,mart-apr.1992,p.84-90

35.Dumitru Manea,Manifestari tehnico-stiintifice in domeniul energetic pentru anul 1992, Energetica, Vol.XL,nr.2-A,mart-apr.1992,p.70-82

36.Dumitru Manea,Le seminaire international "Haut Enseignement":Theorie et pratique de la tarification a un cout marginal, Bulletin du Club ACTIM Roumanie,nr.2,mart.1992,p.4-5

37.Dumitru Manea,Conference technique sur l'experience francaise en matiere d'economie d'energie. Exemples de solutions performantes dans le domaine gazier, Bulletin du Club ACTIM Roumanie,nr.4,dec.1992,p.7-8

38.Dumitru Manea,Publicatii ale Uniunii Internationale a Producatorilor si Distribuitorilor de Energie Electrica,Buletin informativ pentru energetica, febr.1993, p.33-43

39.Dumitru Manea,Sistemul de tarifare a energiei electrice in Belgia, Producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice,nr.5,1993,p.33-41

40.V. Vaida,Dumitru Manea,Activitatea RENEL in cadrul UNIPEDE,Energetica,Vol.XLI,nr.5-A, sept.-oct.1993, p.230-238

41.Dumitru Manea,Politica tarifara in Romania,Energetica,Vol.XLI,nr.6 A-B,nov.-dec.1993, p.61-71

42.Dumitru Manea,Analiza comparativa a preturilor de vanzare pentru energia electrica si termica la diferite companii de electricitate,Producerea,transportul si distributia energiei electrice si termice,nr.4, 1994, p.33-43

43.Dumitru Manea,Strategia tarifarii energiei electrice si termice.Implicatii asupra instrumentatiei, Instrumentatia, nr.9,iunie 1994, p.8-9

44.Dumitru Manea,Perpectiva introducerii in tarife a "eco-taxelor", Energetica,Vol.XLII, nr.4-A, iul.-aug.1994, p.157-159

45.I. Conecini, C.Buia,Dumitru Manea,Aspecte privind privatizarea sectorului energetic in Marea Britanie-Partea I-a, Producerea,transportul si distributia energiei electrice si termice, nr.6, 1994,p.33-39

46.I. Conecini,C.Buia,Dumitru Manea,Aspecte privind privatizarea sectorului energetic in Marea Britanie-Partea II-a, Producerea,transportul si distributia energiei electrice si termice, nr.7, 1994,p.1-14

47.Gh. Indre,Dumitru Manea,Demand-Side Management-pro si contra, Energetica,Vol.XLIII, nr.1-B, ian-feb.1995,p.11-16

48.Gh. Indre,Dumitru Manea,Aspecte ale promovarii tarifelor inovatoare pentru energia electrica, Energetica,Vol.XLIII, nr.1-B, ian-feb.1995,p.33-36

49.Dumitru Manea,Conferinta internationala DA/DSM Europe'94, Energetica, Vol.XLIII, nr.1-B, ian-febr. 1995, p.16.32

50.Dumitru Manea,Gh.Indre,Compania de electricitate intre monopol si concurenta, Energetica, Vol.XLIII, nr.3-B, mai-iun. 1995, p.27-38

51.Dumitru Manea,Consideratii asupra reglementarilor tarifare din diferite tari ale lumii, Producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice, nr.6, iun.1995, p.27-38

52.Dumitru Manea,Conferinta internationala "New Electricity 21",Buletin informativ pentru energie,nr.4, iul.-aug. 1995, p.26-30

53.Dumitru Manea,Conferinta UNIPEDE-IEA-"New Electricity 21", Energetica, Vol.XLIII, nr.5-B, p.257-258

54.Dumitru Manea,Gh.Indre,Fl.Gugu, Aspecte privind promovarea politicii de tarifare  in perioada de tranzitie, Producerea,transportul si distributia energiei electrice si termice, nr.1, 1996,p.8-16

55.Dumitru Manea, Le nouveau visage de RENEL, Bulletin du Club CFME/ACTIM Roumanie, nr.17, oct.1997, p.28

IV. ARTICOLE PUBLICATE IN STRAINATATE

1.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Probabilistic Approach to Steam Generator Design Life for Some Transients, Transactions ANS, Vol.XXIV, ANS International Meeting,Washington, SUA, Nov.14-19, 1976, p.359-360

2.M. Pop,Dumitru Manea,s.a., Safety Features in Steam Generator Stress Analysis, Transactions of Thermal Reactor Safety Meeting, Sun Valley, Idaho,SUA,July 31-August 5 , 1977, p.6, II-A.3.

3.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Safety Features in Steam Generator Analysis for Some Accidents, Transactions ANS,Vol.XXVIII, ANS Annual Meeting, San Diego,California, SUA, June 18-22, 1978,p.600-601

4.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Sicherheitsgesichtspunkte bei der Auslegungslebensdauer von Dampferzengern bezuglich verschiedener Betriebsereignisse, VGB Kraftwerkstechnik,60,Heft 11, Germania, nov.1980,p.891-895

5.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Der Einfluss der Art der Blasreinigung auf die Lebensdauer der Sammler der Mittelstrahlungszone bei dern Dampfkesseln vom Typ P-55,VGB Kraftwerkstechnik, 61, Heft 11,Germania,nov.1981,p.909-916

6.M. Pop,Dumitru Manea,s.a.,Circulation Ratio in Designing LWR and HWR Natural Circulation Steam Generators, Transactions ANS,Winter Meeting,San Francisco,SUA,Nov.20- Dec.3, 1981

7.Fl. Alexe,Dumitru Manea,La reduction des pertes a cause du choc aux turbines energetiques a vapeur et a gaz a reduction reduite, Entropie,Franta,nr.104,1982,p.82-88

8.Dumitru Manea,s.a.,The Share of Renewable Energy Sources within Romanian's Energy Balance-Achievements and Forecasts, Economic Bulletin for Europe, Pergamon Press, Marea Britanie, Vol.40, nr.1, 1988,p.49-53

 

V. LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE SI PUBLICATE LA SIMPOZIOANE SI CONFERINTE INTERNATIONALE DESFASURATE IN STRAINATATE 

1.Dumitru Manea,s.a.,The Share of Renewable Energy Sources within Romania's Energy balance-Achievements and Forecasts, Simpozionul CEE-ONU asupra situatiei actuale si de perspectiva a surselor noi si reinnoibile de energie, Sophia Antipolis, Franta, 29 iun.- 3 iul. 1987, ENERGY/SEM.6/R.19

2.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Energetic Strategies for Producing Steel in Electric Arc Furnaces for Machine Construction, A XII-a Conferinta Internationala de energetica industriala, Praga, Cehoslovacia 14-18 sept., 1987, A-1/23

3.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Generalization of the Co-Generatian as Field Theory.Effects and Experimental Data, 8-th Miami International Conference on Alternative Energy Sources, University of Miami, Proceedings of Condensed Paper, Coral Gables, Florida ,SUA,14-16 dec. 1987,

4.Dumitru Manea,L'utilisation dans l'agriculture des rejets thermiques des centrales electriques de Roumanie, International Seminar on Utilization of Waste Heat from Power Stations, Gembloux, Belgia,13-15 mart.1989

5. Gh.Stoica,Dumitru Manea,Utilizarea surselor neconventionale de energie in romania, Seminarul CAER privind utilizarea surselor neconventionale de energie, Simferopol, URSS, 17-22 apr.1989

6.Dumitru Manea,A.Rosu, Nouveax types d'echangeurs de chaleur, Les journees techniques "Maitrise de l'energie dans l'industrie-MEI-90", Paris,Franta, 23-27 apr.1990

7.Al. Forje,Dumitru Manea,Luminita Manea,s.a., On a Synthesis, Integration Concept for the Theoretical Organic Chemistry, Second World Congress of Theoretical Organic Chemists, University of Toronto,Toronto, Canada, 8-14 iulie 1990, AA-14

8.Dumitru Manea,La politique tarifaire de RENEL, Le Seminaire International :"Theorie et pratique de la tarification au cout marginal",EdF, Paris,France,14-25 oct.1991

9.Dumitru Manea,La situation energetique en Roumanie, Seminarul :"Energie-Industrie-Environnement-EIE-92",L'Universite de Bordeaux,Bordeaux,Franta, 5-9 oct. 1992

10.Dumitru Manea,Tariff Policy in Romania,UNIPEDE Economics and Tariffs Study Committee Meeting,Paris, Franta, 26 mart.1992

11.Dumitru Manea, Electricity Pricing Policy in Economies in Transition, ENERGY/SEM.12/R.10, Symposium on Energy Efficiecy and Economic Transition in Central and Eastern Europe, Paris, Franta, 25-28 mai 1993

12.Dumitru Manea,Cost Transparency, a Means of Communicating with the Market Through Tariffs, UNIPEDE 10-th Communications Conference "Power to Communicate", Monte Carlo,Monaco, 2-4 iunie 1993

13.Dumitru Manea,Pricing Policy to Promote Energy Efficieny in Romania, DA/DSM Europe'94 Conference, Paris, Franta, 27-29 sept. 1994, Vol.II, p.395-405

14.Dumitru Manea,s.a.,The Tariff Policy-Key Element for Developing Technology for Electricity Supply, Power Gen Europe'95, Amsterdam, Olanda, 16-18 mai 1995

15.Dumitru Manea,s.a., The Tariff Policy in Romania-Strategic Elements for Developing Electricity Supply, UNIPEDE/IEA "New Electricity 21" Conference, Paris, Franta, 22-24 mai 1995,Conference Proceedings-IEA, 1996,pag.805-811

16.Dumitru Manea,Price Signals for an Efficient Use of Electricity, UNIPEDE/IEA/UIE Conference on the Application of Electricity, Barcelona, Spania, 25-27 sept.1995

17.Dumitru Manea,s.a.,The Promotion and Support of DSM Programmes through the Tariff Policies in Transition Economies, DA/DSM Europe'95 Conference, Roma, Italia, 21-23 nov. 1995

18.Dumitru Manea,Customer Communication in Relation to the New Kinds of Tariffs, 11-th UNIPEDE Communication Conference, Cagliari, Italia, 22-24 mai 1996

19.Dumitru Manea,Country focus on Romania,UNIPEDE/EURELECTRIC Seminar on “Energy and Enlargement”, Varsovia, Polonia, 22-23 oct. 1998 

20.Dumitru Manea,Needs and Experiences in Financing the Electricity Industry,UNIPEDE/EURELECTRIC Convention “Finance with a Special View to the Accession Countries, Varsovia, Polonia, 14-15 iun.1999

21. Dumitru Manea, Status of the Privatization in the Generation Sector in Romania, Energy Conference 2001, Budapesta, Ungaria, Aprilie 2001VI. LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE SI PUBLICATE LA SIMPOZIOANE SI CONFERINTE INTERNATIONALE DESFASURATE IN ROMANIA

 

1.M. Pop,Dumitru Manea,E.Ursu, A New Technological Solution for Heat Exchangers in Freon Circuits, Simpozionul romano-danez cu tema :"Economisirea energiei in industrie si incalzirea locuintelor:surse alternative de energie",Bucuresti, 3-5 apr. 1979

2.C. Mihaileanu, M. Dancila, Dumitru Manea, Energy Resources Structure and Energy Conservation in Romanian Agriculture, Anglo-Romanian Seminar on Energy in Agriculture, Bucuresti, 12-18 mai 1981

3.G. Stoicescu,Dumitru Manea,s.a., Use of the Unconventional Energy Sources in Romanian Agriculture, Anglo-Romanian Seminar on Energy in Agriculture, Bucuresti, 12-18 mai 1981

4.C. Motoiu, Dumitru Manea,s.a, Enhancement of Agricultural Yielding through Utilization of the Exhaust heat from the Condensers of The Power Stations Steam Turbines, Anglo-Romanian Seminar on Energy in Agriculture, Bucuresti, 12-18 mai 1981

5.Dumitru Manea,D.Niculae, L'utilisation de la chaleur dechet de potentiel thermique bas dans les stations electriques de transformation, Colloque sur l'utilisation rationelle des energies secondaires dans l'economie, en particulier dans l'industrie, CEE-ONU, Bucuresti. 10-14 oct 1983, Energy/Sem3/9.42

6.Al. Forje,Dumitru Manea,s.a.,Operation Technology of Compressed Air Generation Facilities with Waste Heat Recovery, Colloque sur l'utilisation rationelle des energies secondaires dans l'economie, en particulier dans l'industrie, CEE-ONU, Bucuresti. 10-14 oct 1983, Energy/Sem3/9.41

7.Al. Florescu,Dumitru Manea,s.a.,Stadiul actual al aplicarii pompelor de caldura in Romania, A V-a Consfatuire de lucru a specialistilor tarilor membre CAER pe tema 4, Bucuresti, 26 mai-2 iun. 1984

8.Al. Florescu,Dumitru Manea,s.a.,Situatia actuala si perspectivele utilizarii pompelor de caldura in Romania, A X-a Consfatuire de lucru a specialistilor tarilor membre CAER pe tema 4, Mamaia, 15-20 mai 1989

9.Dumitru Manea,s.a.,The Role and the Functions of Electricity Tariffs in a Market Economy, National Energy Conference CNE'94" Towards a Sustainable Energy Efficiency in Romania”, Neptun,iunie, 1994, Sectia X,10-102,p.7-13

10.Dumitru Manea,S.Voronca,Programe de cooperare- oportunitati insuficiente a fi luate in considerare, Conferinta Nationala a Energiei, CNE’98, Neptun,iunie 1998, P.13

11.Dumitru Manea, Progrese in pregatirea sectorului electric in cele 11 tari candidate la aderare, Masa Rotunda:”Rolul companiilor de electricitate in procesul de largire a Uniunii Europene”, București, 30 apr. 1999


VII.LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA SESIUNI DE COMUNICARI STIINTIFICE, SIMPOZIOANE SI CONFERINTE INTERNE

1. Dumitru Manea, Fl.Gugu ,Gh.Indre,Restrictii in promovarea utilizarii caldurii produsa in centralele de termoficare datorita metodelor de alocare a costurilor, Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema « Tehnologii eficiente si curate in industria energiei electrice », ICEMENERG, 4-5 mai 1995, 1-7 (publicata)


NOTĂ - ÎN CURS DE ACTUALIZARE